Lendify | Vårt omdöme 2022

Lendify logo
Investera i P2P-lån via Lendify
Lägre risk än aktier, högre ränta än sparkonto
Genomsnittlig utlåningsränta på 5,37 %

Tycker du att det är för hög risk att köpa och sälja aktier, men vill att dina pengar ska växa mer än de gör på ett sparkonto? Då är P2P-lån något för dig. P2P-lån innebär lägre risk än aktier och högre avkastning än sparkonto. I Sverige finns det flera olika företag som håller på med P2P-lån, det största och populäraste heter Lendify.

I den här guiden förklarar vi hur P2P-lån fungerar, hur du gör för att komma igång och vad du borde tänka på.

Vad är Lendify?

Lendify är en av de största aktörerna inom alternativa investeringar på den svenska lånemarknaden. Bolaget har sedan man grundades 2014 förmedlat lån mellan privatpersoner utan att någon bank agerat mellanhand. Målet för Lendify är att kunna erbjuda bättre förutsättningar för investerare samtidigt som de också vill ge låntagaren bra villkor.

Sveriges största aktör inom P2P-lån

Det finns ett antal aktörer inom P2P-lån i Sverige och Lendify är den största, både vad det kommer till omsättning och utbetalda lån. Att Lendify är störst har många anledningar, bland annat gör deras grundliga kreditbedömning att antalet kreditförluster är små.

Eftersom Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån så är utbudet stort och det är aldrig problem att hitta ett lån att investera i som passar dina krav. Om du också investerar i aktier och fonder så gör en investering i P2P-lån dessutom att du sprider dina risker, vilket är superbra!

Lendify har Sveriges nöjdaste privatlånekunder

Som investerare är det viktigt att reflektera över varifrån dina pengar kommer och att ingen utnyttjas eller behandlas illa ”på den andra änden”. Ett bevis på att Lendify tar god hand om sina låntagare är att man vann Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning gällande kundnöjdhet.

SKI Lendify
Lendify har Sveriges nöjdaste kunder i kategorin privatlån.

Vi investerar 1 000 kr i lån hos Lendify varje månad

I maj 2020 skapade vi ett konto hos Lendify där vi nu sätter in 1 000 kronor per månad. Vi har då och utöver månadssparandet också satt in en liten extra slant. Vi är transparenta och vill erbjuda er läsare ett så objektivt omdöme som möjligt om tjänsten och visar därför upp våra investeringar.

Innehavet uppdaterat 2021-08-04

Ränteintäkter Lendify
Ränteintäkter Lendify
Aktuellt innehav Lendify
Aktuellt innehav Lendify
Återbetalningar Lendify
Återbetalningar Lendify

Som ni ser är avkastningen mycket bra sett till den låga risken. Utöver P2P-lån hos Lendify investerar vi också i aktier och fonder vilket historiskt ger en avkastning på cirka 8 procent, men till en avsevärt högre risk. Därför är Lendify ett fantastiskt komplement till klassiska investeringar, du bör alltid sprida dina risker.

Därför borde du använda Lendify

De svenska storbankerna tjänar hundratals miljarder årligen på att låna ut pengar till folk. Majoriteten av deras intäkter kommer från räntor. Genom att spara i lån så blir du som en egen bank som tjänar pengar på att folk betalar ränta till dig.

Genom att låna ut pengar till kreditvärdiga låntagare så blir din risk låg jämfört med att istället investera i aktier eller fonder. Du får också ett stabilare kassaflöde med månadsvisa återbetalningar bestående av både ränta och amortering.

Så fungerar P2P-lån

P2P står för Peer to peer och är en form av marknadsplats där investerare och låntagare möts. Här kan du som privatperson låna ut pengar till andra privatpersoner. Du som investerar får en ränta på pengarna du lånar ut, och givetvis också en amortering, varje månad.

Människor har i alla tider lånat pengar av varandra. I dagens samhälle är det vanligt att göra det med en bank som mellanhand, men banken måste tjäna pengar och därför blir det onödigt kostsamt. P2P-lån är en modern sparform som förbättrar villkoren för såväl investeraren som låntagaren.

Så fungerar P2P-lån
Så här fungerar ett P2P-lån.

Autoinvest eller manuell investering

Manuell investering hos Lendify

Lendify har två olika typer av P2P-lån, Autoinvest eller manuell investering. Manuell investering innebär att du själv väljer vilka lån du vill investera i. Innan du investerar får du tillgång till massor av information om låntagaren, lånet i sig, ränta, risk och så vidare.

Med all denna information får du sedan ta ett beslut om du vill investera i detta eller något annat av lån. Du kan alltså välja och vraka bland olika lån och ta det som passar dig och dina förutsättningar bäst. På bilden nedan kan du se ett exempel på ett manuellt lån kan se ut hos Lendify.

Exempel från Lendify
Manuellt lån hos Lendify

Lendifys Andrahandsmarknad

Du har möjlighet att både köpa och sälja Manuella investeringslån på Lendifys Andrahandsmarknad. Det är en stor fördel om du till exempel skulle behöva ta ut dina pengar i förtid, då säljer du helt enkelt lånet på Andrahandsmarknaden till en annan investerare.

På samma sätt kan du som investerare köpa andras lån. Det skapar en flexibilitet och du kan välja att köpa den typ av lån som passar din strategi när det gäller exempelvis löptid och ränta. Köpare och säljare bestämmer helt själva vilket pris som ska betalas för lånet, Lendify tar inte ut några avgifter från varken köpare eller säljare.

Autoinvest – Lendifys tryggaste alternativ

Lendifys andra låneform kallas för Autoinvest och där väljer du inte vilka lån du vill investera i, utan Lendify gör det åt dig. Fördelen med Autoinvest är att du verkligen sprider din risk eftersom dina pengar fördelas över massor av olika lån. Om någon av dina låntagare mot förmodan inte skulle betala av på sitt lån så har Lendify en kreditförlustfond som täcker det förlorade beloppet.

Kreditförlustfonden täcker löpande upp ditt insatta kapital vid uteblivna betalningar. De genomsnittliga kreditförlusterna på Lendify ligger på ungefär 1,5 procent. Det betyder alltså att om du investerar 10 000 kronor, har en ränta som motsvarar Lendifys snittränta och återinvesterar räntan så har du efter 15 år 23 819 kronor och då är även eventuella kreditförluster inräknade.

En annan fördel med Autoinvest är att du har möjligheten att automatiskt placera dina återbetalningar i nya lån för att maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för dina pengar. Självklart kan du stänga av återinvesteringen när du vill, då ligger istället de månatliga betalningarna du får in kvar på kontot som likvida medel som du när som helst kan ta ut.

Så här många lån fördelar Lendify dina pengar på

När du använder Autoinvest så fördelas dina pengar på många lån för att minimera din risk. Nedan ser du en lista över hur många lån Lendify fördelar olika summor på:

 • 10 000 kronor fördelas på minst 40 lån
 • 50 000 kronor fördelas på minst 50 lån
 • 100 000 kronor fördelas på minst 60 lån
 • 1 000 000 kronor fördelas på minst 125 lån

Så fungerar Lendifys kreditförlustfond

Om du har ett Autoinvestkonto kan du använda dig av Kreditförlustfonden. Lendify lägger stor vikt på att endast låna ut pengar till människor som har en hög kreditvärdighet, men trots det så går det aldrig att garantera att det inte blir några som helst kreditförluster.

Kreditförlustfonden skyddar inte manuella investeringar

Kreditförlustfonden skyddar enbart de investeringar som görs via Autoinvestkonton, inte manuella investeringar.

En kreditförlust kommer vanligen ifrån försenade inbetalningar. De försenade inbetalningarna leder i sin tur att det blir ett ojämnt kassaflöde för de som investerat i lånen. Kreditförlustfonden går i detta fall in och och jämnar ut kassaflödet igen och täcker upp de förluster som skett på grund av förseningar.

Viktigt att komma ihåg är att kreditförlustfonden endast går in och täcker det nominella belopp, så den intjänade räntan är förlorad. Men i och med att Lendify är väldigt noggranna med vilka de lånar ut till så ligger kreditförlusterna på låga 1,5 procent. Dessutom sprids dina risker ut över väldigt många låg, vilket gör att de eventuella kreditförluster du drabbas av blir mycket låga.

Om det skulle vara så att du blir drabbad av en kreditförlust så behöver du själv inte höra av dig till Lendify, utan varje månad kommer Kreditförlustfonden att stämma av alla lån.

Så ser Lendifys låntagare ut

Innan någon får låna pengar via Lendify görs det en gedigen kreditbedömning av personen. Information om inkomst, skulder, familjesituation och ekonomiska förutsättningar hämtas in och dessutom stäms kontoutdragen av med uppgifterna låntagaren uppger för att säkerställa att allt stämmer.

För att kunna få ett lån hos Lendify måste låntagaren uppfylla flera kriterier. En låntagare måste vara minst 18 år gammal och inte ha några betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Låntagaren måste också ha en stabil årsinkomst på minst 180 000 kronor, vara i arbete och ha en realistisk budget för att kunna betala tillbaka lånet.

Lendifys genomsnittlige lånetagare

 • 39 år
 • 340 000 kr i årsinkomst
 • 60 procent äger sitt boende
 • Vill samla lån och sänka sin ränta
Lendifys genomsnittlige låntagare

Lendifys olika kreditklasser

Lendify godkänner endast lån till kreditvärdiga låntagare. När en låntagare ansöker om ett lån hos Lendify tilldelas personen en kreditklass utifrån bedömningen av dennes återbetalningsförmåga. Totalt finns det sex kreditklasser där kreditklass A representerar den högsta kreditvärdigheten och F representerar den lägsta.

Utifrån vilken kreditklass låntagaren har så sätts personens ränta. Den nominella räntan, alltså räntan innan avgifter dragits, för respektive kreditklass ser ut så här:

ABCDEF
Min2,95%4,75%5,20%7,50%7,00%9,40%
Max9,10%9,85%11,80%14,10%14,90%17,00%
Den nominella räntan för de olika kreditklasserna.

Skatt på vinst och ränta hos Lendify

De pengar du tjänar på Lendify beskattas på samma sätt som de flesta andra typer av kapitalinkomster. Det innebär att du får betala en kapitalinkomst på 30 procent av den vinst du gör på dina investeringar på Lendify. Vinsten i detta fall är de räntebetalningar du får på de lån du investerat pengar i.

Skatten dras automatiskt

Du behöver inte tänka på hur du ska deklarera denna vinst eftersom Lendify automatiskt drar 30 procent i skatt på den intjänade räntan och dessutom rapporterar ränteintäkterna till Skatteverket. När det är dags att deklarera kommer alltså dina intäkter från Lendify finnas förtryckta i deklarationen. Det enda du alltså behöver göra vid deklaration är att granska att den förtryckta informationen stämmer.

Årsbesked i januari

I januari skickar Lendify ut ett årsbesked till dig. De innehåller all information om dina investeringar. På årsbeskedet kan du se hur mycket räntepengar du fått in och hur mycket pengar skatt som Lendify dragit från dessa intäkter.

Om du är aktiv med att köpa och sälja på Lendifys Andrahandsmarknad så hittar du information om de transaktionerna på årsbeskedet också. I och med att den som säljer ett konto på Lendifys Andrahandsmarknad har rätt att sätta vilket pris denna vill så innebär det att priset kan vara så väl högre som lägre än den totala återstående skulden.

Tack vare detta kan det vara så att en vinst eller en förlust uppstår vid försäljning av ett lånekonto, därför ska detta alltså tas upp i deklarationen som en eventuell vinst eller förlust på försäljningen.

Räkneexempel – så mycket får du behålla

 1. Du investerar 10 000 kronor.
 2. Den årliga avkastningen är 6 procent.
 3. Efter år 1 har du 10 600 kronor varav 600 kronor är vinst.
 4. På vinsten skattar du automatiskt 30 procent, vilket i detta fall motsvarar 180 kronor.
 5. Din årliga avkastning efter skatt blir alltså 420 kronor.

Lendifys avkastning och avgifter

Hur stor din avkastning hos Lendify blir kan skilja såg åt ganska mycket beroende på vilka typer av lån du investerar i. Deras populäraste lån är Autoinvest, där fördelas din risk över många olika lån med olika hög risk och ränta.

Det finns två typer av Autoinvest, Autoinvest Lång och Autoinvest Kort. Investerar du i Autoinvest Lång ligger räntan på ungefär 6 procent och för Autoinvest Kort är räntan ungefär 4 procent. En avkastning som är mångdubbelt högre än på de sparkonton som banker erbjuder sina kunder.

Autoinvest Lång eller Autoinvest Kort?

Vilken avkastning du får beror på vilket lån du investerar i. Använder du något av Lendifys Autoinvestkontot får du en ränta på någonstans mellan 4 och 6 procent. Skillnaden mellan de två lånen är löptiden.

Autoinvest Lång kan ha en löptid upp till 15 år och Autoinvest en löptid på upp till 5 år. Med löptid menas över hur lång tid en lånetagare ska betala tillbaka på ett lån. Har du en längre sparhorisont är Autoinvest Lång ett självklart val, men om du tror att du har behov för de pengarna lite kortare fram i tiden så är Autoinvest Kort rätt val.

Men kom ihåg att du kan köpa och sälja lånen på Lendifys Andrahandsmarknad så att du investerar i lån med en löptid på 15 år innebär inte att du absolut inte kan röra dem innan dess, även fast pengar alltid mår och växer bäst över en längre tid.

Så hög är räntan på Lendifys Manuell investering

En högre risk resulterar ofta i en högre avkastning, men risken är också större att något går fel. Med Lendifys manuella investeringar kan du själv välja vilka lån du investerar i. De manuella investeringarna har ett brett räntespann på mellan drygt 3-17 procent.

Lendify baserar storleken på räntan på hur kreditvärdiga respektive låntagare är. Men kom ihåg att Lendifys kreditbedömningsprocess är grundlig och de lånar bara ut till folk med en stabil inkomst och som inte har betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Du kan alltså få en bra mycket högre ränta med Lendifys Manuella investeringar än du kan få med Lendifys Autoinvestkonton. Men Lendifys Manuella investeringar täcks inte av deras Kreditförlustfond, så därför är det smart att ta den genomsnittliga kreditförlusten på 1,5 procent i beaktning.

Lendifys egna avgifter

Lendify tjänar sina pengar genom att ta ut en serviceavgift varje månad. Det är en avgift som låntagarna betalar utöver den ränta som går till oss investerare. Så räntan du ser på dina lån är också den ränta du kommer att få, så tillvida du inte råkar ut för en kreditförlust.

Serviceavgiften som betalas av Lendifys låntagare är en procentsats av det kvarvarande lånebeloppet och brukar ligga på någonstans kring 4 procent. Precis som med de individuella räntorna för låntagarna så är också serviceavgiften baserat på hur kreditvärdiga respektive låntagare är.

Glöm inte kreditförlusterna

Ingen av de avgifter och räntor som Lendify uppger på sin hemsida räknar med eventuella kreditförluster. Snittförlusten på Lendify ligger på låga 1,5 procent, så låt oss säga att du investerar 10 000 kronor på Manuell investering. Då kan du räkna med en avkastning på 3-17 procent beroende på räntan.

ABCDEF
0,06%0,19%0,36%0,67%1,48%3,98%
Förväntade kreditförluster för respektive kreditklass

Oavsett dessa eventuella kreditförluster är den slutliga avkastningen bra mycket högre än vad du får hos alla större svenska banker. Och använder du Lendifys Autoinvestkonto behöver du inte ägna kreditförluster en tanke.

Vilka äger Lendify?

Sedan Lendify grundades 2014 har man tagit in flera nya ägare. Från början ägde grundarna och ledningsgruppen företaget själva, men allt eftersom Lendify har växt sig större så har flera investerare också blivit delägare i Lendify.

En av dessa investerare är den före detta finansministern Anders Borg. Anders Borg har efter sina år på finansministerposten stor kunskap om svenska fintech-bolag och beskriver Lendify som ett av de mest spännande företag han sett.

”För mig är det en investering men även ett engagemang i bolaget. Att förändra en marknad handlar om att bygga konsumentmakt, och här bygger man konsumentmakt för den som vill spara och den som behöver en konsumentkredit”

Anders Borg, DI Digital 4 oktober 2018

Genom att ta in pengar från investerare så har Lendify en större möjlighet att skapa och bibehålla en bra tjänst och samtidigt som man också får förutsättningar för att vidareutveckla företaget. Att investorer som Anders Borg går in i Lendify signalerar också att trovärdigheten för företaget är stor. Fenomentet P2P-lån i denna form är ju trots allt en ganska ny företeelse i Sverige.

Det händer om Lendify går i konkurs

I och med att Lendify inte omfattas av den statliga insättningsgarantin så är det viktigt att veta vad som händer om Lendify skulle gå i konkurs. Att Lendify skulle gå i konkurs är osannolikt, men som investerare är det naturligt att reflektera över alla scenarion som kan inträffa med dina pengar.

Om Lendify går i konkurs så har man ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell som då tar över hanteringen av lånen om Lendify mot förmodan skulle kunna driva verksamheten vidare.

Som investerare har du skuldebrev upprättade gentemot alla låntagare. Om något händer Lendify finns skuldebreven kvar och administrationen övertas av Lowell. Alla skuldebrev dokumenteras elektroniskt av Lendify och följs upp av externa kontrollfunktioner. Dina likvida medel är också helt separerade från Lendifys egna tillgångar på ett klientmedelkonto.

Det tycker kunderna om Lendify

På den oberoende tjänsten Trustpilot kan faktiska kunder lämna omdömen om olika företag. Kunderna delar ut ett betyg mellan 1 och 5 och skriver samtidigt några rader om sin upplevelse. Lendify får betyget utmärkt av sina kunder.

Lendify på Trustpilot

En återkommande kommentar är att det går smidigt och snabbt med transaktioner eftersom Lendify erbjuder direktbetalning. Kunderna är också nöjda med bra service, bra hjälp och stöd och det faktiska produkterbjudandet.


Vanliga frågor om Lendify

Kan man månadsspara på Lendify?

Ja, du kan månadsspara på Lendify. Du skriver in det belopp du vill månadsspara, från vilket konto pengarna ska dras och på vilket Lendify-konto du vill placera dem.

Hur hög är skatten för vinst på Lendify?

De pengar du tjänar på Lendify beskattas på samma sätt som de flesta andra typer av kapitalinkomster. Det innebär att du får betala en kapitalinkomst på 30 procent av den vinst du gör på dina investeringar på Lendify.

Erbjuder Lendify rabattkod?

Nej, Lendify erbjuder ingen rabattkod men däremot kan du registrera dig via denna inbjudningslänk och få 500 kronor extra att investera.

Finns det alternativ till Lendify?

Ja, Lendify är den största aktören inom P2P-lån, men det finns också andra alternativ. Lendifys största konkurrent är SaveLend och har en bredare portfölj som bland annat också innehåller företagslån, fakturaköp och inkassoportföljer. Avkastningen är historiskt något högre än Lendifys, men så också risken.


Sammanfattning: Lendify | Vårt omdöme 2022
lendify p2p investera

En investering i P2P-lån ger högre avkastning än sparkonton till en lägre risk än aktiehandel. Läs vårt omdöme om Lendify och få en inbjudningslänk värd 500 kr!

Price Currency: SEK

Operating System: All

Application Category: P2P, investeringar, lån

Vårt betyg:
5