Ränta på ränta – kalkylator, formel och exempel

Ränta på ränta-effekten innebär att du både får avkastning på det du sparar och på den intjänade räntan. Det blir en snöbollseffekt som gör att även små belopp över tid kan växa till stora summor.

Använd vår ränta på ränta-kalkylator för att beräkna hur mycket dina pengar kan växa över tid. Du ser resultatet både som graf och i en tabell där du ser utvecklingen i kronor per år.

ÅrInsättningRäntaTotalt

Tips
Investera i aktier och fonder via Avanza.se & Nordnet.se. De erbjuder gratis courtage (handelsavgifter) till nya kunder med upp till 50 000 respektive 80 000 kr på kontot. Öppna konto hos båda aktörerna så kan du handla utan courtage för ett större totalbelopp. Det är gratis att öppna konton hos båda två.


Ränta på ränta-effekten

Att förstå och dra nytta av ränta på ränta-effekten är en av de mest effektiva metoderna för att öka sitt sparkapital över tid. Albert Einstein ska ha sagt ”Ränta på ränta-effekten är världens åttonde underverk. Den som förstår ränta på ränta tjänar på det, den som inte förstår betalar för den”.

Albert Einstein gillar ränta på ränta
”Ränta på ränta-effekten är världens åttonde underverk” – Albert Einstein.

Ränta på ränta är förklaringen till hur en liten summa pengar på sikt kan växa till en hel förmögenhet. Trots det är det väldigt få som utnyttjar ränta på ränta-effekten för att bygga upp ett stort kapital. Anledningen till detta är enkel: metoden bygger på ett långsiktigt sparande.

Långsiktigt sparande

Ett långsiktigt sparande kräver både självdisciplin och tålamod, två egenskaper som många av oss saknar när det gäller pengar. Trots att ränta på ränta är enkelt att förstå så verkar det ändå vara svårt att föreställa sig hur stor inverkan det kan ha på ekonomin, även om man bara sparar små belopp. Därför är det många som – medvetet eller omedvetet – underskattar effekten av ett långsiktigt sparande.

Ränta på ränta-effekten innebär att du hela tiden återinvesterar räntan och avkastningen så att du i framtiden får ränta och avkastning även på tidigare ränta och avkastning. På sikt gör det att dina pengar växter exponentiellt.

Exponentiell tillväxt

När någonting växter exponentiellt så ser det ut att gå långsamt i början, men sedan ökar hastigheten mycket snabbt. Föreställ dig till exempel att en enkrona fördubblas varje dag under en månad.

Dag 2 har beloppet fördubblats till 2 kronor, dag 3 till 4 kronor och dag 4 till 8 kronor. Så fortsätter det hela tills månaden är över. På månadens sista dag kommer beloppet att uppgå till över en miljard kronor!

Ränta på ränta-effekten gör det möjligt för oss ”vanliga människor” att bygga upp stora förmögenheter så länge vi är långsiktiga och tålmodiga. Som exemplet ovan där en krona fördubblas varje dag under en månad så handlar det länge om småsummor, det är först på slutet som den riktigt stora utväxlingen på ditt sparande kommer.

Exempel på ränta på ränta-effekten

Låt oss göra det tydligare hur kraftfull ränta på ränta-effekten och den expontiella tillväxten är över tid. Tom har börjat fundera på livet som pensionär och bestämmer sig i början av det året han fyller 50 att spara 1 000 kronor i månaden.

Toms dotter Julia är 25 år och börjar också spara 1 000 kronor i månaden samtidigt som sin pappa. Hon är intresserad av ekonomi och inser att hon på sikt med hjälp av ränta på ränta-effekten kan skapa sig en väldigt god ekonomi. Både Tom och Julia räknar med en årlig avkastning på 10 procent.

När Tom efter 15 år går i pension så har hans egna sparande växt till 417 924 kronor genom regelbundna insättningar och årlig avkastning. Av detta är 237 924 kronor ränteintäkter och resterande 180 000 kronor de pengar som han själv satt in varje månad.

Julia slutar arbeta i samma ålder som Tom efter hela 40 års regelbundet sparande. Julias kapital har växt till hela 6 376 780 kronor. Av detta är ”bara” 480 000 kronor insatt kapital och resten, 5 896 780 kronor, genererat från ränta, dvs. pengar som Julia inte har behövt arbeta för, pengarna har arbetat för Julia.

Ränta på ränta är kraftfullt över tid.
Ränta på ränta-effekten går hand i hand med långsiktighet.

Avkastningen varierar över tid

I verkligheten varierar givetvis avkastningen över tid, oavsett om du investerar regelbundet på börsen eller sparar pengar med hjälp av ett vanligt sparkonto. Men exemplet visar ändå med all tydlighet att det lönar sig att tänka långsiktigt och att även små belopp kan växa sig stora över tid.

Exemplet om Tom och Julia utgår från ett regelbundet sparande, men även ränta på ränta-effekten har också en stor betydelse för engångsinsättningar. Ponera att du vid ett enda tillfälle sätter in 20 000 kronor och att du lyckas få samma årliga avkastning som i exemplet ovan, alltså 10 procent.

Efter 10 år har ditt kapital växt till 54 141 kronor, efter 20 år till 146 561 kronor, efter 30 år till 396 748 kronor och efter 40 år till 1 074 013 kronor. Det är något att reflektera över nästa gång du köper en ny TV eller mobiltelefon som du egentligen inte behöver.

Hur räknar man ut ränta på ränta

Att räkna ut ränta på ränta manuellt kan vara krångligt, den klassiska formeln ser ut så här: investerat belopp x (1+ränta)^tidsintervall. 

Till exempel: investerat belopp x (1+årsavksatning)^antal år.

Exempel på ränta på ränta

Låt oss anta att du investerar 1 000 kr per månad och att månadsavkastningen är 1 procent. Börjar du med 1 000 kr så har du 1 000*1,01 = 1 010 kr efter en månad.

Månad två börjar med att du har 1 010 kronor plus att du sätter in ytterligare 1 000 kronor. Alltså har du nu 2 010 kr som växer med 1 procent under den andra månaden. När de två månaderna är över har du 2 010*1,01 = 2 030,1 kr.

På samma sätt fortsätter det, när den tredje månaden är över har du 3030,1*1,01 = 3 060,401 kr och så vidare.

Tips
Investera i aktier och fonder via Avanza.se & Nordnet.se. De erbjuder gratis courtage (handelsavgifter) till nya kunder med upp till 50 000 respektive 80 000 kr på kontot. Öppna konto hos båda aktörerna så kan du handla utan courtage för ett större totalbelopp. Det är gratis att öppna konton hos båda två.