CFD handel

Det kan vara svårt och ganska tekniskt invecklad att få grepp om hur handel med CFD kontrakt fungerar. Det bästa sättet att förstå är att sätts sig in i exempel på CFD handel. Vi går här igenom ett antal viktig begrepp och tar sedan två praktiska exempel. Vi vill också rekommendera att du noggrant läser igenom exempel 2. Där lyfter vi fram ett exempel där du går med mer förlust än vad du satt in. Därför är det mycket viktigt att förstå begreppet säkerhetskrav och vad det innebär. 

exempel pa cfd handel

Gå lång eller kort

När du handlar med CFD kan du satsa på att en tillgång ökar eller minskar i värde. Du väljer vilket håll du tror att tillgången, t.ex. en aktie, kommer att gå. Det här kallas för att man går lång eller går kort.

Att gå lång innebär att du tror att värdet på tillgången kommer att öka. Din vinst kommer då av att värdet har ökat. 
Att gå lång eller att blanka innebär att du tjänar pengar på att tillgångens värde istället minskar. Det fungerar på samma vis som blankning av aktier fungerar. 

Spread

Spread definieras som skillnaden mellan det lägsta priset någon är villig att sälja en CFD för och det högsta priset någon vill köpa för. Detta begrepp används även vid aktiehandel och valutahandel. Där betyder det samma sak men man handlar då med aktier eller valutor istället. 

Hävstång

När du handlar med dessa instrument så används hävstång. Exempelvis kan du handla för 10 000 kr och ha en hävstång på 10. Det innebär att du köper eller säljer en tillgång för 10·10 000 = 100 000 istället. Du kan därmed både tjäna och förlora mer pengar. Detta kallas också för säkerhetskrav och om säkerhetskravet exempelvis är 10 % innebär det att du kan ha en hävstång på 10.

Courtage och innehavskostnader

Vid aktiehandel är courtagekostnader en självklarhet och dessa kostnader finns också i denna typ av handel. Handlar du med aktie-CFDs så kommer du oftast få betala courtage för dessa. Andra typer av CFDs kan vara courtagefria. 

I slutet av varje handelsdag kan du även få betala innehavskostnader. Du måste nämligen inte avsluta dina positioner under handelsdagen. Innehavskostnaderna kan vara både positiva eller negativa beroende på om du ligger kort eller långt. De varierar även mycket beroende på handelsplattform och vilken typ av tillgång du handlar med. Vi rekommenderar att du läser igenom din handelsplattforms riktlinjer kring detta. 

Risker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.

Exempel 1 – Du går med vinst

För att förklara hur du gör en vinst genom denna typ av handel så är det enklast att göra det med ett exempel. Du tror i detta exempel att Yxa AB aktien kommer att öka i värde. Du väljer alltså att gå lång i denna aktie. För tillfället är aktien värderad till 100/102. Dvs säljpriset är 100, köppriset är 102 och spreaden är 2 punkter. 

Du väljer att köpa 1000 CFD:er till priset 102 kr och du får betala ett courtage på 100 kr. Detta innebär inte att du måste ha 1000*102 = 102 000 kr att investera då säkerhetskravet för CFD:en är 10 %. Det räcker alltså att du själv sätter in 10 200 kr. 

Till din glädje har du helt rätt och aktien ökar till 115/116. Du trycker då på avsluta knappen och gör en vinst. Så hur stor blir då din vinst i detta fall?

Exempel 2 – Du går med förlust

Nu vänder vi på resonemanget och du kommer i det här exemplet att göra en otäck förlust. Du tror nu istället att Yxa AB kommer att sjunka i värde så du väljer att gå kort (blanka). Aktien är som ovan värderad enligt sälj/köp till 100/102. Dvs säljpriset är 100, köppriset är 102 och spreaden är 2 punkter. 

Du väljer alltså att sälja 1000 CFD:er till priset 100 kr och du får betala ett courtage på 100 kr. Detta innebär att du har sålt för 1000*100 = 100 000 kr. Säkerhetskravet är fortfarande 10 % så du har själv satt in 10 000 kr för att kunna sälja dina CFD:er. 

Din insättning:10 000 kr
Vinst/Förlust:-16 000 kr
Courtagekostnader200 kr
Vinst efter courtage– 16 200 kr
På ditt tradingkonto-6 200 kr

Lämna en kommentar