Vad täcker en olycksfallsförsäkring

En olycka kommer sällan ensam brukar man säga, och det ligger ofta något i det. När du råkar ut för en olycka är det sällan bara det fysiska som påverkas, utan kanske även det ekonomiska. Du behöver kanske läkarvård, mediciner och vara sjukskriven från jobbet. Då kan en olycksfallsförsäkring vara bra att ha. Många frågar sig dock om det faktiskt är värt att skaffa en, och svaret på det är att det beror på. Har man till exempel en olycksfallsförsäkring via jobbet så kan det kanske tyckas onödigt att skaffa en privat också. Men då är det viktigt att man noga kontrollerar att det skyddet även gäller utanför arbetstid, vilket inte alltid är fallet. Det gäller alltså att ha koll på vilka försäkringar man har, vad de innehåller och när man är skyddad.

Vågar du stå utan olycksfallsförsäkring?

De flesta är skyddade dagtid då vi är på jobbet och i skolan. Det beror på att skolan och arbetsgivaren oftast har egna olycksfallsförsäkringar. Det är viktigt att du och din familj är korrekt skyddade ifall olyckan är framme även på fritiden. Hos Zmarta.se kan du jämföra och hitta bra olycksfallsförsäkringar till dig och din familj. Kika in på Zmarta.se och se vad de kan erbjuda dig för priser och villkor. Det kostar inget att göra en prisförfrågan och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning för både större och mindre olycksfall, men det är kanske just i de stora händelserna som den visar sin stora kraft. Som till exempel om du råkar ut för en så allvarlig olycka att du får bestående skador och inte längre kan arbeta. Förhoppningen är förstås att du aldrig kommer att behöva använda en olycksfallsförsäkring, men som alltid är det värre att ångra att man inte tecknade en den dagen man verkligen hade behövt den.

Zmarta logga
Jämför alla typer av försäkringar
Helt kostnadsfritt & utan förbindelse
Kostnadsfri rådgivning

Insplanet samarbetar med försäkringsbolag som: ICA-försäkring, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige m.fl.

Olycksfallsförsäkring – ersättning och innehåll

Precis som med alla andra försäkringar så varierar innehållet i en olycksfallsförsäkring beroende på till exempel vilket försäkringsbolag man väljer. Själva tanken med olycksfallsförsäkringen är att du kan få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada, vilket är en kroppsskada som du får genom en oförutsedd händelse. Det handlar dock bara om yttre händelser. Om du snubblar och skadar dig räknas det som en yttre händelse, men om du till exempel får en skada för att du överansträngt dig under träning så är detta ingen yttre händelse utan en planerad ansträngning – även om du förstås inte planerade att överanstränga dig. Därför kan olycksfallsförsäkringens villkor ibland kännas lite luddiga och det kan vara svårt att förstå vad de egentligen innehåller. Sådant som brukar finnas i en olycksfallsförsäkring och som du kan få ersättning för är till exempel:

  • Medicinsk invaliditet

Försäkringen täcker när du till följd av ett olycksfall får en bestående nedsättning av kroppsfunktioner. Detta kan vara både fysiskt och psykiskt.

  • Ekonomisk invaliditet

Den här punkten gäller när du till följd av ett olycksfall får en bestående arbetsoförmåga och inte kan arbeta, antingen helt eller delvis. Ibland krävs en viss procent arbetsoförmåga för att du ska ha rätt till ersättning.

  • Engångsbelopp vid vissa skador

Om du till exempel bryter benet kan olycksfallsförsäkringen ge dig en engångsersättning, och i vissa fall även ytterligare ersättning om besvären kräver fortsatt läkarvård efter en viss tid. Villkoren för vilka skador som du kan få ersättning för skiljer sig åt.

  • Kostnader för vård och sjukhusvistelse

Nödvändiga och skäliga kostnader för exempelvis akutvård, sjukhusvistelse, vård, behandling, medicin och resor är sådant som kan ingå i en olycksfallsförsäkring.

  • Ersättning för ärr

Försäkringen kan ge ersättning för ärr, och hur mycket du kan få kan till exempel bero på hur stort ärret är och var på kroppen det sitter. Ibland måste ärret ha krävt läkarbehandling för att olycksfallsförsäkringen ska gälla.

  • Ersättning för tandskador

I en del försäkringar kan du få ersättning för nödvändig behandling av skadade tänder eller tandprotes.

  • Ersättning vid dödsfall

Om olyckan leder till dödsfall kan en ersättning betalas ut till dödsboet. Denna summa kan variera beroende på hur gammal den avlidna personen är.

Ersättning

Försäkringsbolagen erbjuder ofta olika försäkringsbelopp, och dessa kan påverka vissa försäkringsersättningar. Högre försäkringsbelopp kan med andra ord ge en högre ersättning. Försäkringsersättningen kan också sänkas när du blir äldre. I vissa fall får du bara teckna en olycksfallsförsäkring upp till en viss ålder, och i vissa fall finns det speciella försäkringar att teckna för dig som exempelvis har fyllt 65 år. I en del olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning för till exempel resekostnader, medicinkostnader och kostnader för saker som skadade kläder och glasögon i samband med olyckan. Det lönar sig att läsa igenom det finstilta noggrant för att se vad din försäkring faktiskt täcker, och förstås även vilka undantag som finns.

Villkor

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar inte gäller om du har fått en skada när du har deltagit i en så kallad riskfylld aktivitet. Det kan till exempel handla om sporter som boxning, kampsport, fallskärmshoppning eller träning och tävling med motorfordon. Om du vill ha ett utökat skydd kan det finns tilläggsförsäkringar till din olycksfallsförsäkring. Det kan till exempel handla om en diagnosförsäkring där du kan få ersättning om du får någon av de diagnoser som försäkringen täcker, vilket till exempel kan vara cancer, diabetes och stroke.

Behöver jag verkligen denna försäkring?

Alla typer av försäkringar medför “tråkiga” kostnader. Den dagen det händer något allvarligt med dig själv eller annan familjemedlem så kommer du bittert ångra om du inte tecknat en olycksfallsförsäkring. Kika in Zmarta.se och se vad de kan erbjuda dig för priser och villkor. Det är gratis att göra en prisförfrågan och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.


Lämna en kommentar