Låna pengar till företaget

Funderar du på att söka företagslån? Av vilken anledning?
Det finns olika sorters kapitalbehov för företag, det kan exempelvis vara en startup som behöver tillväxtkapital eller ett etablerat företag som ska expandera in på en ny marknad. Att ta ett företagslån för att täcka upp förluster eller en dåligt planerad strategi är inte någon bra idé om det inte handlar om en väl planerad ekonomisk sanering. Om du tar lånet av rätt anledning – att främja företagets tillväxt – och har en god plan för återbetalning, är det en utmärkt idé.

Affärsplan och förtroende

Banken eller kreditgivaren kommer att pröva om man anser att man kan bevilja bolaget ett företagslån. Här kan det gå till på olika sätt. Är ditt företag en startup och du inte har ett ”track-record” att visa upp finns det inget upparbetat förtroende och det kommer an på dig själv att visa att företaget – och du – är en investerbar kombination. Det vanliga är att banken begär affärsplanen och budget, om det inte finns något tidigare bokslut. Ibland kan det vara så att du som ägare kan behöva lämna personlig borgen eftersom banken bedömer återbetalningsförmågan och inte har så mycket att gå på. Generellt kan banken också sakna kunskap för att bedöma produkters potential eller företagets framtida möjligheter.

Bolagsformen spelar mindre roll, men företaget ska vara legalt och normalt registrerat i Sverige. Ett aktiebolag väger vanligtvis tyngre än en enskild firma, men när ingen historik finns handlar det mycket om förtroendet för den ansökande och planen som visas upp. Beloppet ett företag kan låna varierar kraftigt, det kan handla om små belopp för det mindre företaget och miljonbelopp för ett större och mer etablerat bolag. I ett mindre bolag kan ansökandes privatekonomi påverka beslutet hos kreditgivaren, och även i ett aktiebolag kan man ibland avkräva personlig borgen. Bankerna brukar tycka om ifall det finns flera medfinansiärer, så detta är ett gott tips.

Låna för expansion

Ett företag som varit aktivt längre och är lönsamt är attraktivt i långivarens ögon eftersom återbetalningsförmågan oftast kan bedömas som god. Ett sådant företag ska inte bromsas i sin expansion framåt och det finns många möjligheter till skyndsamma lån. Tänk på att du även i egenskap av aktieägare kan ge ett lån till det egna företaget. Även om det är en risk att låna ut kapital så har du med den goda insikten i företaget en förståelse för hur stor potentialen i framtiden är vid en expansion.

Detta krävs för ett företagslån

Kraven varierar mellan långivare, men dessa brukar utgöra grunden:

  • Ansökande företag ska vara registrerat i Sverige
  • Ansökande företag ska ha registrerat ett svenskt bankkonto.
  • Ansökande företag behöver ha en legal bolagsform.
  • Ansökande företag ska kunna ange en eventuell borgensman.

Jämför företagslån

Jamfor foretagslan
Låna upp till 5 miljoner
Löptid: 1 mån – 5 år
Inget krav på säkerhet
UC-kontroll

Zmarta är en låneförmedlare som jämför företagslån hos OPR-företagslån, Aros Kapital, Capital Box, Balanzia, Froda och Qred

Gör en solid presentation

Hur du presenterar ditt företag har stor betydelse, samt hur du kan få kreditgivaren att förstå företagets potential och återbetalningsförmåga. Detta är lättare om företaget redan har produkter som säljer bra, det krävs betydligt mer att visa något som ännu inte inträffat – då handlar det en hel del om hur banken värderar och tror på dig.

Beskriv din bakgrund så att banken ser att du är trovärdig. Beskriv företaget, målsättning och syfte samt på vilket sätt intäkter ska genereras. Det behöver finnas en logiskt påvisad möjlighet och ett behov som företaget tillfredsställer på marknaden. Detta ska förklaras tydligt. Du behöver också demonstrera att du har marknadskunskap genom att berätta om hur marknaden ser ut, vilka konkurrenter som finns och hur utvecklingen ser ut att kunna bli. Påvisa företagets styrkor och medvetenhet om vilka hot som kan uppstå. Beskriv också företagets strategi, hur företaget ska konkurrera, med vilka konkurrensmedel och på vilket sätt och framförallt varför detta är en god idé. Första intrycket är mycket viktigt eftersom du behöver göra både dig själv och företaget investerbara.
Om du inte själv har de marknadsstrategiska kunskaperna ska du se till att du har en person med dig som har detta.

Hur mycket kan företaget låna?

Företag beviljas så olika summor att frågan knappt går att svara på. Varje bank och långivare bestämmer själva till vem man ska låna ut och hur mycket. Presentationen är därmed av största betydelse. Lånebelopp kan ibland utgå ifrån procent av omsättningen, det vanligaste är att småföretagare beviljas max 7-10% i lån av sin årsomsättning.

Räntan varierar också beroende på hur banken bedömer risken i affären, det vill säga återbetalningsförmågan. Det går inte att säga exakt vilka räntor som kan komma att gälla för just ditt företag eller hur du kan förhandla – det beror också på hur mycket banken vill ha dig som kund. Generellt kan räntorna på ett företagslån ligga mellan 0,5 och 4% per månad.

Hur väljer man bästa lånet?

Det finns mängder av erbjudanden för företagslån att ta del av. Det bästa, och primära, är att vända sig till den bank där man har sina konton. Att skapa en god relation med banken samt bygga upp en förståelse för verksamheten och dess kapitalbehov är extremt värdefullt. Detta betyder också att du bygger upp förtroendet för dig själv som företagare och det blir löpande lättare att finansiera exempelvis kommande expansioner.

Andra alternativ är att söka en partner utanför banksfären, eller en annan bank. Du bör se långivaren som en partner som du har ett långsiktigt engagemang med. Vem du väljer kan ha betydelse i framtiden. Ibland kan räntan vara bättre hos en annan långivare än banken och då handlar det om vad du värderar mest. Kanske står det mellan lägre ränta och att bygga en god relation för smidigare låneprocess i framtiden.

Företagslån till aktiebolag

Du kan låna pengar oavsett om det gäller ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild firma. Kommanditbolag ingår i gruppen Handelsbolag. Aktiebolaget har en god öppenhet och insyn vilket gör att detta kan kännas som en tryggare bolagsform för en kreditgivare. Aktiebolaget skiljer sig från övriga former eftersom bolaget oftast står på egna ben och ägaren inte är personligt ansvarig – dock en sanning med modifikation beroende på bolagets storlek och finansiella kapacitet.

Företagslån är ofta ett verktyg för aktiebolaget att expandera eller att investera i befintlig verksamhet. Många investeringar har exempelvis gjort i utveckling av digitala system under senare år. Om det handlar om en startup är kombinationen mellan Almi Företagspartner och banken vanlig. Företaget ansöker till Almi och beviljas ett lån under förutsättning att banken medfinansierar. Almi förstår sig på företag och marknader och kan oftast göra en bättre genomgång av företaget än banken – och banken i sin tur litar på Almi. Om investeringen är avsedd för att köpa materiella tillgångar kan dessa användas som säkerhet för lånet vilket gör processen enklare.

Andra faktorer som påverkar företagslånet

Förutom bokslut, budget, resultat och balansräkning eller annan standardformalia kan långivaren också kräva att ett aktiebolag ska omsätta ett visst kapital för att få låna. I annat fall kan man behöva pantsätta något. Äger man byggnaden kan man inteckna den, det kan också finnas andra tillgångar för att man ska kunna matcha kravet på omsättning och ses som likvärdig. Vissa typer av företagslån kräver ingen säkerhet alls, men dessa lån får en högre ränta eftersom bankens risk ökar.

En annan viktig faktor är hur företaget sköter sin ekonomi. Om det finns en professionell medarbetare, exempelvis bokföringsbyrå eller revisor som överser ekonomin är detta ett stort plus som ger trygghet för banken.

Riskkapital

Ett företag som har en attraktiv och expansiv produkt kan ibland tjäna på att istället söka riskkapital, det vill säga samarbeta med investerare som har ett intresse av att produkterna lyckas. Detta kan dessvärre dock medföra att du behöver lämna ifrån dig en viss procent av ägandet till den som investerar, men det kan i gengäld innebär att du får större möjligheter. Detta är förstås en avvägningsfråga som är mycket individuell för varje bolag.


Lämna en kommentar