Spara

Att spara genom sänka sina fasta och rörliga kostnader innebär inte att vara snål. Det innebär att göra aktiva val och att alltid jämföra produkter och tjänster innan köp.