Hitta bästa kattförsäkringen 2023

Att ha en försäkring på sin katt kan vara guld värt den dagen olyckan är framme eller om djuret blir sjukt. Veterinärvård kostar mycket pengar, även för mindre åkommor. Så fort du kliver in i undersökningsrummet har kostnaderna börjat, och ju mer som behöver göras desto mer kommer det att kosta. Har du ingen försäkringen kommer du att få betala allt ur egen ficka, eller i värsta fall avliva djuret om du inte har råd att betala det som krävs i veterinärkostnader.

För en katt som till exempel behöver opereras kan det handla om flera tiotusentals kronor. Dels ska du betala för själva operationen, men du betalar också exempelvis för narkosen, smärtstillande och andra eventuella mediciner, och för att katten kanske är inlagt någon natt för observation. Kostnaderna skenar lätt iväg, och de flesta av oss vill förstås göra allt vi kan för våra djur ska bli friska. Att teckna en kattförsäkring är med andra ord något av det bästa du kan göra för din katt.

Bästa kattförsäkringen 2023

Vilket försäkringsbolag erbjuder egentligen bäst kattförsäkring? Enligt oss är det just nu ManyPets.

Behöver man en kattförsäkring?

Dom flesta behöver en kattförsäkring ifall det sker en olycka eller ifall din katt blir sjuk. Man kan visserligen spara pengar varje månad ifall oturen är framme. Men det kan bli väldigt dyrt med vissa operationer. Här nedanför kan du se exempel på veterinärkostnader.

Behandling/operationKostnad (Ungefärlig)
Juvertumör7.400 – 24.000 kr
Abscess/böld i huden4.300 – 26.400 kr
Huggormsbett4.400 – 9.600 kr
Livmoderinflammation10.000 – 20.000 kr
Frakturer/trafikolycka5.000 – 20.000 kr
Magomvridning15.000 – 20.000 kr
Operation urinstenUpp till 25.000 kr
KorsbandsskadaUpp till 16.000 kr

Planera din ekonomi vid olycka

En del väljer att i stället lägga undan samma summa pengar som försäkringen hade kostat varje månad, för att kunna använda till veterinärkostnader eller för att ha pengarna kvar om det visade sig att djuret under sitt liv inte behövde någon kostsam veterinärvård. Detta är dock inte att rekommendera då du måste spara i många år för att komma upp i de summor som veterinärvård kan kosta – och det kommer inte att hjälpa dig om djuret till exempel råkar ut för något allvarligt redan första veckan hos dig. Kattungar är nyfikna djur som gärna tuggar i sig olämpliga saker, hoppar från höga höjder eller springer rakt ut i vägen om det vill sig illa.

Vad innehåller en kattförsäkring

Djurförsäkringar, precis som alla andra försäkringar, kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. Själva grunden i en djurförsäkring är att du ska slippa betala alla veterinärkostnader om djuret drabbas av sjukdom eller olycksfall, men det kan också handla om andra medicinska problem. Som till exempel att ett djur har kvarsittande mjölktänder som inte ramlar ur av sig själva. Försäkringen kan också ibland ersätta saker som receptbelagda mediciner och rehabilitering.

De flesta försäkringsbolagen har olika försäkringsnivåer att välja mellan, där de högre nivåerna ersätter fler saker. Här är några exempel på sådant som kan ingå i en kattförsäkring.

  • Behandlingskostnader

Försäkringen kan ersätta kostnader för undersökning och behandling när djuret blir sjukt eller råkar ut för en olycka.

  • Tandvård

När det finns medicinska orsaker kan försäkringen ersätta viss tandvård, som till exempel om djuret behöver korrigera sitt bett av medicinska orsaker eller dra ut kvarvarande mjölktänder, eller om djuret har skadat en tand.

  • Medicinkostnader

Om du får medicin utskrivet på recept kan försäkringen ibland ersätta kostnaden för dessa.

  • Rehabilitering

Vissa försäkringar kan ersätta kostnaden för rehabilitering som ordineras av veterinär i samband med skada eller sjukdom.

  • Avlivning

Om du måste avliva ditt djur till följd av en skada eller sjukdom som är ersättningsbar i försäkringen, och om veterinär rekommenderat avlivning, kan du få ersättning för avlivningskostnader och kremering.

Självrisk

När du ska utnyttja din försäkring måste du betala en så kallad självrisk. Självrisken är den del av veterinärkostnaden som du betalar själv och kan vara ett fast eller ett rörligt belopp, eller ibland en en fast och en rörlig del tillsammans, beroende på vilken försäkring du har.

När du har betalat självrisken en gång går du in i en självriskperiod som består av ett antal dagar, och som innebär att du slipper betala självrisken om djuret behöver veterinärvård igen inom perioden. Det kan dock vara så att du bara slipper den fasta självrisken men måste betala den rörliga självrisken inom självriskperioden. Den rörliga självrisken är en viss procent av summan för veterinärkostnaden.

Om du inte befinner dig i en självriskperiod och kostnaden för veterinärbesöket inte överstiger självrisken får du ingen ersättning för försäkringen. Ofta kan du dock spara kvitton och slå ihop kostnaderna tills de överstiger självrisken. Detta fungerar bara om tidpunkten för kvittona är inom det antal dagar som en självriskperiod avser, och perioden räknas då ha börjat vid datumet för det första kvittot.

Ersättning

Ersättningen du får för dina kostnader beräknas på hur mycket du har försäkrat katten för. Ofta kan du välja mellan olika summor som försäkringen ersätter upp till per år, det vill säga ett maxtak. Går kostnaderna över maxtaket får du betala dessa själv tills du kommer in på ett nytt försäkringsår. Försäkringarna är ofta paketerade, som till exempel bas, mellan och stor, så att du ska kunna välja ett alternativ som passar dig. Ofta kan du också välja mellan olika summor vad gäller självrisk.

Tänk dock på att inte välja en billigare försäkring bara för att spara pengar på premien. Premien är det du betalar varje månad, kvartal eller år för att ha djuret försäkrat. En högre självrisk – det vill säga att du betalar en högre del själv när du utnyttjar försäkringen – brukar ge en något mindre premie. Premien blir också mindre om du väljer ett lägre maxtak.

En lägre premie ger dig alltså en mindre kostnad  för att ha djuret försäkrat, och är givetvis något du sparar pengar på om djuret inte behöver använda försäkringen så mycket. Men man vet aldrig när och hur mycket man kommer att behöva använda försäkringen, och en högre premie kan spara dig mycket pengar om olyckan är framme, då du slipper betala en större kostnad.

Det är med andra ord värt att fundera både en och två gånger över vad som är det bästa alternativet för just dig.

Villkor för ras och ålder

Kostnaden och innehållet för en kattförsäkring beror dels på vilka val du själv har gjort när du tecknade försäkringen, men det finns också fler faktorer som kan spela roll. Som till exempel vilken ras din katt är. Vill du veta mer om kattförsäkringar kan du också besöka sajten kattförsäkring.nu som har bra information om vilken försäkring din katt bör ha.

En ras som är sjukdomsbenägen, det vill säga en ras som enligt erfarenhet kan komma att kosta mycket i veterinärvård, kan vara dyrare att försäkra. Det kan till exempel handla om en ras som är ovanligt utsatt för ledproblem, hudproblem eller något annat. En ras som anses som frisk där individer av rasen inte uppsöker veterinär så ofta kan vara billigare att försäkra. Blandraser försäkras som blandraser, och där spelar det oftast ingen roll vilka raset djuret är en blandning av.

En annan sak som kan påverka försäkringen är hur gammalt djuret är. Ju äldre djuret är desto högre är risken för sjukdomar och krämpor. Vissa försäkringar kan man bara teckna upp till en viss ålder, medan andra inte har någon övre åldersgräns. I en del försäkringar sjunker ersättningsbeloppet när djuret blir äldre.

För att försäkringen ska gälla fullt ut måste djuret enligt många bolag ha varit oavbrutet försäkrad sedan valp eller kattunge. Därför bör man alltid försäkra sin katt så fort som möjligt. Som med alla andra försäkringar kan du sällan få ersättning för något som uppstod innan försäkringen tecknades.

Övriga villkor

Det gäller alltid att noga kontrollera vad en försäkring innehåller. Att försäkringen ersätter exempelvis tandvårdskostnader betyder inte per automatik att den ersätter alla kostnader för tandvård. Ofta står det specificerat att det bara gäller tandvård att medicinska orsaker. Att djuret till exempel har fått tandsten och behöver munsaneras och kanske till och med dra ut tänder för att du som ägare inte har hållit tänderna tillräckligt rena räknas med största sannolikhet inte som något medicinskt.

Förutom tandstensborttagning finns det också andra skäl att besöka veterinär som inte handlar om skador eller sjukdomar, som till exempel om man vill kastrera sitt djur. Detta ersätts oftast inte, men försäkringen kan täcka komplikationer av kastration och även hela kastreringen om den görs av medicinska skäl.

Tilläggsförsäkringar

För att få ett bättre försäkringsskydd kan man ibland välja tilläggsförsäkringar. Dessa kan också ibland ingå i ett större försäkringspaket. Tilläggsförsäkringar kan vara till exempel för utökad tandvård, rehabilitering och för ersättning av medicin.

Du kan också teckna en livförsäkring för din katt. Beloppet baseras då på inköpspriset/marknadsvärdet, och detta kan höjas om djuret meriteras på exempelvis utställning eller tävling. Livförsäkringen ersätter om djuret dör eller behöver avlivas, och ibland om det springer bort eller blir stulet.

Andra försäkringar du kan teckna är till exempel avelsförsäkringar, som passar de som föder upp katter.

Hos många försäkringsbolag kan du också teckna flockförsäkringar eller få rabatt när du har flera djur försäkrade hos samma bolag.

Zmarta logga
Jämför alla typer av försäkringar
Helt kostnadsfritt & utan förbindelse
Kostnadsfri rådgivning

Insplanet samarbetar med försäkringsbolag som: ICA-försäkring, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige m.fl.


Lämna en kommentar