Viktigt om barnförsäkring

Barnen är det viktigaste vi har, och att teckna en barnförsäkring är något av det viktigaste du kan göra för att skydda barnet. Och det gäller inte bara nu, utan också i framtiden. En barnförsäkring gäller ofta tills barnet är 25 år och kan komma att bli ett viktigt stöd senare i livet, till exempel om barnet skadar sig som liten vilket senare resulterar i helt eller delvis förlorad arbetsförmåga. Eftersom barnet aldrig har haft en inkomst så baseras Försäkringskassans ersättning på ett grundbelopp, och där kan försäkringen göra stor skillnad och vara ett bra komplement till det ekonomiska stöd som samhället erbjuder.

Och det här är bara en av alla de fördelar som en barnförsäkring kan ge. Självklart är förhoppningen att du aldrig någonsin behöver använda den, men om du skulle hamna i den situationen så kan den vara guld värd både för barnet och för familjen.

Barnförsäkring – ersättning

Precis som med alla andra försäkringar så kan innehållet i en barnförsäkring skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. Det är därför viktigt att man noga läser igenom vad de olika bolagen erbjuder för försäkringar, och se till att fråga om det är något man inte förstår.

Grunden i en barnförsäkring är att barnet får ett skydd vid olycksfall och vid många sjukdomar. Även om barnet är försäkrat via förskolan eller skolan så är en barnförsäkring ett mycket viktigt komplement då sådana försäkringar sällan gäller vid sjukdom – vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet – och eftersom många olyckor sker på fritiden då dessa försäkringar inte heller gäller. Små barn som ännu inte börjat förskolan har inget skydd alls.

Zmarta logga
Jämför alla typer av försäkringar
Helt kostnadsfritt & utan förbindelse
Kostnadsfri rådgivning

Insplanet samarbetar med försäkringsbolag som: ICA-försäkring, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige m.fl.

Exempel på vad en barnförsäkring kan innehålla:

 • Medicinsk invaliditet

Om barnet drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan på grund av olycksfall eller sjukdom kan du få ersättning av försäkringen.

 • Ekonomisk invaliditet

Försäkringen skyddar om barnet skadar sig som liten vilket senare resulterar i helt eller delvis förlorad arbetsförmåga.

 • Vissa diagnoser och händelser

Cancer, MS och brännskador är exempel på sådant som kan finnas med i en barnförsäkring.

 • Kroppsskadeersättning

Om barnet till exempel bryter benet eller får hjärnskakning kan vissa försäkringar ge ersättning för detta.

 • Ärrersättning

Ärr eller annan utseendemässig förändring efter en skada är sådant som en barnförsäkring kan ersätta.

 • Sjukhusvistelse

Beroende på villkor kan både akut och planerad sjukhusvistelse vara berättigad till ersättning från en barnförsäkring, och det kan också gälla vård hemma efter sjukhusvistelse.

 • Medicin- och resekostnader

Försäkringen ger ersättning för resekostnader och kostnader för mediciner.

 • Tandskador

Om barnet till exempel ramlar och slår ur en tand kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis.

 • Skadade kläder och glasögon

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling har krävts så kan försäkringen ersätta saker som kläder, glasögon och hjälm som skadats vid olyckan.

 • Läs- och skrivsvårigheter

I vissa barnförsäkringar kan du få ersättning för hjälpmedelskostnader om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

 • Vårdersättning

Om familjen blir berättigade till vårdbidrag för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning

 • Dödsfall

Om barnet avlider under försäkringstiden kan försäkringen ofta ge en ganska stor engångsersättning. Beroende på bolag kan orsaken spela roll – i vissa fall måste det vara till följd av en ersättningsbar olycksfallsskada eller sjukdom.

Självrisk och ersättning

Många barnförsäkringar gäller helt utan självrisk, vilket betyder att du inte är tvungen att betala något själv för att få ersättning från försäkringen. När det gäller själva ersättningen så baseras den på försäkringsbeloppet, det vill säga hur mycket du har försäkrat barnet för. Ofta finns det olika belopp att välja mellan, där ett högre belopp också ger en högre premie. Premien är det du betalar varje månad, kvartal eller år för att ha barnet försäkrat.

Ibland kan villkoren för vad du kan få ersättning för skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Och ibland kan det vara så att själva försäkringen täcker samma saker men det som skiljer sig åt är hur stor ersättning du kan få. Det är viktigt att du noga kontrollerar vad försäkringen innehåller beroende på vilka val du gör, och att du både tänker på framtiden och vad som kan hända, och på vad du har möjlighet att betala för försäkringen.

Om det känns svårt med det ekonomiska kan du tänka att det allra viktigaste är att barnet har en försäkring, även om det inte är den allra dyraste. Och behöver du hjälp med vilken du ska välja ska du kontakta försäkringsbolagen och be dem förklara för dig vad du får, till vilken kostnad, och varför du ska välja just dem.

Villkor

Något som vanligtvis gäller för alla försäkringar är att de inte ersätter för saker som har hänt innan man tecknar försäkringen, och så är även fallet med de flesta barnförsäkringar. Därför är det viktigt att man tänker på att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter födseln, det vill säga så fort barnet har fått ett personnummer.

En annan sak som är viktig är att se till att försäkringen som du tecknar både gäller för sjukdom och olycksfall. I vissa fall kan det vara så att en försäkring bara har skydd för för olycksfall, men sjukdom kan många gånger vara en anledning till att barn får bestående besvär.


Lämna en kommentar