Hitta bästa båtförsäkringen

Båtlivet är något som lockar många. Att kunna ge sig ut på sjön ger en frihetskänsla som är svår att slå. En del nöjer sig med att åka mindre turer, kanske för att fiska, bada eller ha picknick på en ö, medan andra gör långturer och hela semestrar med båten både inom och utanför Sveriges gränser. Att äga en båt kan också vara en hobby, då det ofta är mycket som måste fixas med båten.

Själva båten är ofta ett ganska kostsamt inköp. I alla fall om det gäller en lite större båt. En liten eka, en liten motorbåt eller en mindre segelbåt kan ofta försäkras med en tilläggsförsäkring i hem-, villa- eller fritidshusförsäkringen. Men har du en lite större båt, eller om du helt enkelt vill ha ett mer komplett skydd, så bör du i stället teckna en separat båtförsäkring.

Båtförsäkring – innehåll

Innehållet i en båtförsäkring, det vill säga vad du kan få ersättning för, kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. Det kan också skilja sig mellan olika försäkringar inom samma bolag. Ofta finns det större och mindre försäkringar att välja mellan, där de större ger ersättning för fler händelser, men då också förstås är dyrare att teckna. Här är det viktigt att du tänker igenom vilket slags skydd du vill ha, och jämför olika försäkringsbolag och försäkringsvillkor.

Här är några exempel på vad en båtförsäkring kan innehålla och ge ersättning för:

  • Sjöskada

Sjöskador kan vara till exempel grundstötning, kollision, kantring, strandning, att båten sjunker eller annan oförutsedd skada när båten ligger i sjön.

  • Uppläggning och transport

Du kan få ersättning om båten skadas när den befinner sig på land, vid sjösättning, upptagning och transport.

  • Brand

Om båten skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion kan du få ersättning från en båtförsäkring.

  • Stöld och skadegörelse

En försäkring kan täcka när båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse. Här kan det dock finnas vissa villkor för att försäkringen ska gälla fullt ut, som till exempel att utombordsmotorer ska vara fastlåsta på godkänt sätt.

  • Maskinskada

Du får ersättning för skador på motorn, men det gäller oftast bara vissa typer av skador, och motorn får inte vara för gammal.

  • Olycksfallsförsäkring

Försäkringen kan ersätta om förare eller passagerare får skador som har ett direkt samband med den försäkrade båten.

  • Elektronisk utrustning

Radio och elektronisk utrustning är saker du kan få ersättning för i en båtförsäkring, men då får de oftast inte vara för gamla när de går sönder.

  • Assistans

Du kan få ersättning av en båtförsäkring för bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar och bränsle.

  • Rättsskydd

Om du skulle råka i tvist angående den försäkrade båten, till exempel i samband med försäljning, kan du med en båtförsäkring få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

  • Ansvar

Om du som ägare eller brukare av den registrerade båten orsakar skada på annans person eller egendom och blir skadeståndsskyldig kan försäkringen utreda detta och ersätta kostnaderna.

Zmarta logga
Jämför alla typer av försäkringar
Helt kostnadsfritt & utan förbindelse
Kostnadsfri rådgivning

Insplanet samarbetar med försäkringsbolag som: ICA-försäkring, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige m.fl.

Självrisk och premie

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar för att få ersättning från försäkringen. Hur mycket självrisken ligger på beror på vilken försäkring du har och vad det är som har hänt. Om det till exempel gäller en skada på motorn så kan självrisken variera beroende på motorstyrkan. I vissa försäkringar kan du välja en grundsjälvrisk, där försäkringspremien blir billigare ju högre självrisk du väljer – det vill säga ju mer av skadan du betalar ur egen ficka. Premien är den kostnad du varje månad, kvartal eller år betalar för att ha båten försäkrad.

Ersättning och villkor

Det är viktigt att du läser noga vad försäkringarna gäller. Dels kan det variera mellan olika försäkringsbolag, men ofta finns det också flera olika försäkringspaket beroende på hur skyddad du vill vara. De alternativ som ger högre skydd är förstås också dyrare att teckna, men innebär då också att du får ersättning för många fler skador och händelser.

För att en båtförsäkring ska gälla fullt ut så finns det också vissa krav på dig, så kallade aktsamhetskrav. Om du inte följer aktsamhetskraven eller om du är oförsiktig med båten så kan du få avdrag på ersättningen eller ingen ersättning alls. Exempel på aktsamhetskrav är att du måste se till att båten är i sjödugligt skick när den ligger i vatten och att den måste vara ordentligt uppallad, stöttad och täckt när den ligger på land.

Se till att ha en bra båtförsäkring!

Solen skiner och du vill bara ut till havs med din båt. Man vet aldrig när en olycka kan ske och därför måste du se till att ha en bra båtförsäkring tecknat innan du ger dig ut. Insplanet.se är marknadens bästa tjänst ifall man vill jämföra försäkringar och samla in offerter. Att ha en bra försäkring är avgörande den dagen olyckan är framme. Det är helt kostnadsfritt att göra en prisförfrågan och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter hos Atlantica.


Lämna en kommentar