Varför teckna en gravidförsäkring

Att vänta barn och bli förälder är något som ofta är fyllt av mycket glädje och förväntan, men inte sällan också av en hel del oro. Det finns mycket som kan hända, och många komplikationer som kan uppstå både under en graviditet och under en förlossning. Man vill göra allt för att skydda sitt barn, och en viktig del i det är att teckna en gravidförsäkring. En gravidförsäkring är nämligen det enda skyddet som finns för det ofödda barnet, och den ger också ett skydd till den gravida.

Det förstås också viktigt att teckna en barnförsäkring, men det kan du inte göra förrän barnet är fött och har fått en personnummer. Dessutom måste du fylla i en hälsodeklaration för barnet när du tecknar en barnförsäkring, och försäkringen täcker sällan det som har visat sig innan den tecknades. Därför är en gravidförsäkring ett bra sätt att skapa extra trygghet och skydd för barnet.

Gravidförsäkring – innehåll

Vad du kan få ersättning för när du tecknar en gravidförsäkring kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Många försäkringsbolag erbjuder en kostnadsfri gravidförsäkring som fungerar som ett grundskydd, och som är ett bra alternativ för den som inte har ekonomin att teckna någon annan gravidförsäkring. Men har man möjlighet är det alltid bättre att teckna en mer omfattande försäkring.

Kostnadsfri grundförsäkring hos ICA-försäkring

Vi rekommenderar att du tecknar din gravidförsäkring hos samma försäkringsbolag som du planerar att ha din barnförsäkring. Du kan enkelt och kostnadsfritt jämföra gravidförsäkringar via Zmarta.se. Du kan teckna försäkringen när som helst under din graviditet. Det är viktigt att tänka på att denna försäkring bör tecknas så fort ni åkt hem från BB.

Exempel på vad som ingår i en gravidförsäkring

 • Livförsäkring

Försäkringen kan betala ut ett engångsbelopp vid dödsfall, och kan omfatta både barnet, den gravida och eventuell medförälder.

 • Medicinsk invaliditet

Villkoren skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, men kan omfatta både barn och förälder som drabbas av sjukdom eller olycksfall som leder till en bestående nedsättning av funktionsförmågan.

 • Graviditetskomplikationer och missfall

En gravidförsäkring kan ge ersättning om den som är gravid drabbas av till exempel havandeskapsförgiftning eller missfall.

 • Vissa förlossningskomplikationer

Om den gravida drabbas av vissa förlossningskomplikationer, som exempelvis svår bristning eller akut kejsarsnitt, kan en del gravidförsäkringar ge ersättning för detta.

 • Kristerapi

Om barnet exempelvis föds med eller drabbas av en allvarlig sjukdom eller om barnet eller den gravida drabbas av en komplikation vid födseln kan försäkringen ge ersättning för behandling hos psykolog.

 • Sjukhusvistelse

Om barnet blir inskrivet på sjukhus för vård eller om den gravida behöver vårdas på sjukhus för graviditetskomplikationer eller förlossningskomplikationer kan en gravidförsäkring ge ersättning för detta.

 • Vissa diagnoser

Försäkringen kan betala ut ett engångsbelopp vid vissa diagnoser och funktionsnedsättningar för barnet.

 • Tandskador, behandlingskostnader och resekostnader

En gravidförsäkring kan ersätta kostnader för tandvård, läkarvård och resor om barnet eller den gravida råkar ut för ett olycksfall.

 • Vårdbidrag

Om Försäkringskassan beviljar vårdbidrag för barnet på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen kan en gravidförsäkring ge utökat ekonomiskt stöd.

 • Ärrersättning

Om barnet fått ett ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling kan en försäkring ge en engångsersättning för detta.

 • Självriskersättning vid stöld

Vissa gravidförsäkringar kan betala självrisken på din hem- eller bilförsäkring om du får ersättning för en stulen barnvagn eller bilbarnstol.

Villkor

En gravidförsäkring kan tecknas så fort man har blivit gravid, men ofta börjar den inte gälla förrän vid en viss graviditetsvecka. Ofta kan det vara så att försäkringen börjar gälla för den gravida och eventuell medförälder i en tidigare vecka än den börjar gälla för barnet. Barnet brukar vara skyddat ungefär från vecka 22, men det kan variera mellan olika försäkringsbolag. Den gravida kan ibland börja skyddas så tidigt som i vecka 10. Det är dock viktigt att man tecknar och betalar gravidförsäkringen tidigt då den inte gäller för skador som upptäcks innan den är betald, till exempel vid ett ultraljud.

Barnförsäkring

En gravidförsäkring ger ofta barnet ett skydd även efter födseln, men det är viktigt att veta att gravidförsäkringen sällan övergår till en barnförsäkring automatiskt. Du måste själv teckna en barnförsäkring till ditt barn, och det är bra att göra det så fort som möjligt efter det att barnet är fött och har fått ett personnummer, för att barnet ska ha det bästa skyddet. Om du har tecknat en gravidförsäkring så får du hos många försäkringsbolag rabatt på barnförsäkringen under det första året. Detta gäller dock sällan om du bara har tecknat den kostnadsfria gravidförsäkringen.

Zmarta logga
Jämför alla typer av försäkringar
Helt kostnadsfritt & utan förbindelse
Kostnadsfri rådgivning

Insplanet samarbetar med försäkringsbolag som: ICA-försäkring, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige m.fl.


Lämna en kommentar