Populära investeringar 2022

Artikelns innehåll - Klicka för att gå ner till önskad rubrik

För att kunna åtnjuta en stabil ekonomisk framtid är det för de flesta människor absolut nödvändigt att investera sina pengar i något. Investeringar kan ge dig en ytterligare inkomstkälla, användas för att finansiera din pension eller i vissa fall till och med hjälpa dig ur en ekonomisk knipa.

Framförallt ökar investeringar din förmögenhet – de hjälper dig att uppnå dina ekonomiska mål och ökar din köpkraft med tiden. Men kom ihåg att även om investeringar kan leda till förmögenhet, så ska du också ha i åtanke att investeringar också innebär risker.

Det finns många sätt att investera – allt från säkrare alternativ som indexfonder till mer riskfyllda investeringsalternativ som kryptovalutor. Låt oss kika på vilka populära investeringar du kan diversifiera din portfölj med 2022.

Kryptovalutor

Kryptovalutor är digitala valutor som är avsedda att fungera som betalningsmedel. Kryptovalutor har blivit särskilt intressanta för investerare bara de senaste åren, tack vare deras höga volatilitet.  Bitcoin är den mest kända kryptovalutan med ett pris som fluktuerar väldigt mycket. Det är bland annat detta som lockar väldigt många investerare.

Bitcoin och andra kryptovalutor kan investeras i på tre olika sätt: genom CFD-handel, genom att köpa den underliggande tillgången eller med hjälp av automatiserad trading, som exempelvis Bitcoin Prime för kryptovalutan Bitcoin.

Investeringar i kryptovalutor kommer med mycket stora risker. De är extremt volatila och kan falla (eller stiga) hastigt under väldigt korta tidsramar, och priset beror helt och hållet på vad investerare är beredda att betala.

Fonder

Fonder är en något mindre riskfylld investeringsform gentemot kryptovalutor. En fond är en samling värdepapper, såsom aktier eller obligationer. Det vill säga, du köper andelar i en fond och blir tillsammans med andra fondägare delägare i fonden om du väljer denna investeringsform. Beroende på vilken fond du bestämmer dig för att investera i varierar risknivån.

Fonder, gentemot exempelvis kryptovalutor, förvaltas av så kallade fondbolag. Dessa fondbolag väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. Vidare kan en fond förvaltas aktivt eller passivt. Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren lägger ner mer tid på analysering av marknaden, varav passiv förvaltning innebär att fonden följer vissa marknadsindex.

Du som inte är intresserad av kraftiga marknadssvängningar men istället vill ha en mer långsiktig och stabil investering kan med fördel investera i fonder.

Aktier

Ett tredje investeringsalternativ för den som letar efter ett något mindre riskfyllt kort än kryptovalutor, men något mer volatilt alternativ än fonder, kan investera i aktier.

En aktie är en andel i ett företag, vilket gör dig som äger en aktie till delägare i företaget som aktien ägs av. Anledningen till att investerare väljer att diversifiera sina portföljer med aktier är att de ger en hög potentiell avkastning. På lång sikt tenderar ingen annan typ av investering att prestera bättre än aktier.

På den negativa sidan tenderar aktier att vara en väldigt volatil investeringsform. Aktiernas värde kan nämligen sjunka markant på kort sikt och ibland kan aktiekurserna även sjunka under en längre tid.


Lämna en kommentar