Fonder hos SAVR – Sveriges lägsta fondavgifter

SAVR logo
Investera i fonder - kom igång på 3 minuter
36% lägre fondavgifter än konkurrenterna
Insättningsgaranti & Investerarskydd

SAVR är en relativt ny aktör på fondmarknaden. Man grundades 2016 och marknadsför sig som ”fondrebellen”, någon som utmanar storbankerna och andra fondmäklare. Det som gör att SAVR sticker ut ur mängden är att fondavgifterna är 36 procent lägre i genomsnitt.

Anledningen är att SAVR ger tillbaka den provision de får från fondbolagen. Fondbolagen betalar nämligen ut provision till de mäklare som lyckas förmedla fondandelar. Det innebär att massor av fonder är betydligt billigare hos SAVR än hos andra.

Vad är en fond?

Oavsett vilken sparform du använder för dina pengar så vill du troligtvis att pengarna åtminstone ska behålla sitt värde i framtiden. Genom att välja ett vanligt sparkonto vet du att dina pengar med säkerhet kommer att behålla värdet, men de kommer heller inte att växa särskilt mycket. Om du inte har intresse eller kunskap om placeringar så har fondsparande länge varit en framgångsrik sparform.

En fond kan ses som en väska med värdepapper. Låt oss säga att du investerar i 10 olika aktier som du sedan köper och säljer vid ”rätt” tidpunkt för att få det totala värde att öka – då har du skapat en aktiefond! En fond består dock inte nödvändigtvis av aktier utan den kan också innehålla andra typer av värdepapper, till exempel obligationer.

Oavsett om du redan är så rik att du skulle kunna skapa en egen fond så krävs det både tid och kunskaper för att sannolikheten för tillväxt ska bli hög. Idag finns det istället företag – fondförvaltare – med professionella placerare som skapar fonder du kan köpa en del av. En fördel med detta är att du får tillgång till fondförvaltarens kunskap, en annan är att du kan köpa in en mycket liten del av en fond, därför är fonder en bra sparform även för dem som inte har möjlighet att investera så stort kapital.

Vad är fondavgift?

Fondavgiften är den kostnad som fondförvaltare tar ut för att driva en fond, den årliga förvaltningsavgiften. Typiska kostnader för en fond kan vara administration, marknadsföring och strategiarbete.

Länge var fondavgifterna inte något som diskuterades särskilt mycket. Det var utmanare till de klassiska storbankerna som förde frågan på tal och fick igång en opinion för lägre fondavgifter. Avgifter som vissa fondbolag historiskt tagit ut har i vissa fall varit oskäliga och efter att frågan lyfts fram i debatten får nu spararen mer i plånboken.

Någon procent hit eller dit låter kanske inte så farligt, men varenda promille har i slutändan stor betydelse när det handlar om pengar som investeras under lång tid. SAVR har ett verktyg på sin hemsida som visar hur mycket extra du i genomsnitt kan spara genom att byta fondmäklare.

Varenda promille räknas

Sparar du 1 000 kronor i månaden i 30 år hos SAVR blir i genomsnitt slutsumman 93 444 kronor högre.

Aktivt förvaltade fonder har högre fondavgift

Till skillnad mot passivt förvaltade fonder som ”går på autopilot” så innebär en aktiv förvaltning att en eller flera förvaltare köper eller säljer i fonden. Dessa köp baseras på studier, förutsägelser, erfarenhet och kunskap hos förvaltaren. Fonder som är aktivt förvaltade har ofta högre fondavgifter. Det beror givetvis på att det krävs mer jobb att sköta en aktivt förvaltad fond.

Att en fond är aktivt förvaltad innebär inte per automatik att den presterar bättre än en passivt förvaltad fond. Det händer att de presterar lägre än sitt index och då är den högre fondavgiften omotiverad. Det är helt enkelt svårt för de flesta förvaltare att slå index.

Men fondavgiften är inte allt. Det finns förvaltare som över lång tid har klarat av att slå sina jämförelseindex. Dessa förvaltare är värd en högre avgift och att välja den kan mycket väl göra dig rikare. Därför bör du för att bli en framgångsrik fondsparare identifiera de fonder som är troliga att göra det även i framtiden.

Vilka är de bästa fonderna?

Vilka fonder som är bäst för dig beror på flera faktorer, bland annat på hur du är som person och vilken profil du vill ha på ditt sparande. Om du är en risktagare som klarar av att hantera nedgångar så har högriskfonder historiskt presterat bra. Men om du istället är en person som blir orolig när ditt sparande sjunker i värde är fonder med lägre risk sannolikt ett bättre alternativ.

Den vanligaste typen av fond är en aktiefond, men en sån kan se ut på flera olika sätt. De kan innehålla aktier från de största företagen, de kan följa börsens index, de kan bestå av aktier från olika regioner och så vidare. Det som de flesta gör och som historiskt har varit ett framgångsrikt koncept är att välja ett brett fondsparande med aktier och värdepapper från olika marknader och kanske också olika tillgångsslag. Du får då en mix som över tid ger en god avkastning till en inte alltför hög risk.

Spara 231 417 kr med SAVR

Om du börjar sparar 2 500 kr hos SAVR varje månad har du efter 30 år i genomsnitt 2 673 053 kr. Hade du istället sparat 2 500 kr hos en annan bank skulle summan varit 231 417 kr lägre. Anledningen är att SAVR har en mycket lägre avgift på majoriteten av fonderna de förmedlar.

Uträkningen är baserad på en genomsnittlig årsavkastning på 8 procent, denna siffra är baserad på hur börsen presterat historiskt. SAVR:s kunder får en genomsnittlig rabatt på 36 procent jämfört mot samma fonders ordinarie avgifter.

Sveriges populäraste fonder – så mycket sparar du

SAVR uppger att de i genomsnitt är 36 procent billigare jämfört med ordinarie fondavgifter. Vi har tittat närmare på några av Sveriges mest populära fonder för att se hur väl SAVR:s avgifter står sig mot ordinarie avgift och hur mycket pengar du kan spara genom att byta till SAVR.


Spiltan Fonder
Savr0,96%
Ordinarie avgift1,62%

41% lägre

Spiltan Fonder Småbolagsfond

Spiltan Småbolagsfond hette tidigare Spiltan Aktiefond Sverige och är en aktivt förvaltad småbolagsfond. Fonden lägger stor vikt på analysen och bedömning av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och framtidsutsikter.

Favoritbolagen i fonden är bolag med goda tillväxtmöjligheter om aktien bedöms som rimligt värderad. Spiltan Småbolagsfond är helt oberoende av olika indexvikter och har som mål att uppnå en värdeutveckling som slår jämförelseindexet Carnegie Small Cap Return Index.


Swedbank Robur Ny Teknik A
Savr1,12%
Ordinarie avgift1,44%

22% lägre

Swedbank Robur Ny Teknik

Robur Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som framförallt placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden. Fonden har också möjlighet att placera upp till 40% av tillgångarna i bolag utanför Norden.

Huvudsakligen koncentreras portföljen till bolag inom IT, telefkommunikation, läkemedels- och medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Robur Ny Teknik har en rekommenderad placeringshorisont på minst 5 år. Den aktiva investeringsstrategin fokuserar på bolagsval där sektor-, region och temaanalys är viktiga delar.


Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK
Savr0,99%
Ordinarie avgift1,65%

40% lägre

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktiefond som placerar globalt i företag som utvecklar eller använder tekniker och metoder som begränsar den globala uppvärmningen. Företagen kan, direkt eller indirekt, begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser genom att bidra till effektivare energianvändning genom alternativa energikällor och miljöteknik.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som inriktar investeringarna på förnybar energi och energieffektivisering, hållningen till investeringar i fossila bränslen är ytterst restriktiv.


TIN Ny Teknik A
Savr1,08%
Ordinarie avgift1,60%

32% lägre

TIN Ny Teknik

TIN Ny Teknik är en mycket populär aktiefond som investerar i teknik, hälsa och digitala varumärken. Fokus ligger på teknikdrivna tillväxtbolag i Norden och riktar sig till de investerare som tror att digitala tillgångar kommer att bli mer värdefulla i framtiden.

Fonden förvaltas av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn och startades så sent som 2019, men har snabbt blivit en av de mesta köpta fonderna. Målsättningen för TIN Ny Teknik är att över minst fem år överträffa jämförelseindex VINX Small Cap Net.


Öhman Etisk Emerging Markets
Savr0,69%
Ordinarie avgift1,05%

34% lägre

Öhman Etisk Emerging Markets

Öhman Etisk Emerging Markets är en bred aktiefond som följer utvecklingen för världens tillväxtmarknader med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

Fonden förvaltas av Björn Nylund och passar de som vill investera hållbart på världens tillväxtmarknader. Marknader som vapen, alkohol, spel och fossila bränslen väljs aktivt bort.


Har SAVR insättningsgaranti?

På SAVR sparar du via ett investeringssparkonto, ISK. Investeringssparkontot ligger hos SAVR samarbetspartner Fondab och omfattas av den statliga insättningsgarantin (genom Danske Bank). Fondab levererar finanstekniska lösningar åt flera av de största svenska och europeiska bankerna och fondbolagen.

Investeringssparkonton på SAVR ligger hos Fondab
Fondab säkerställer att SAVR täcks av insättningsgarantin.

Insättningsgarantin fungerar så att staten ersätter upp till 1 050 000 kronor av de likvider, dvs. rena pengar, som du har på dina konton hos SAVR i händelse av att Fondab mot förmodan skulle gå i konkurs.

Investerarskyddet skyddar dina fondandelar hos SAVR

Hos SAVR investerar du i fonder och har fondandelar på ditt investeringssparkonto. Eftersom du sannolikt har mer pengar bundna i olika fonder än vad du har likvider på ditt Savrkonto så är investerarskyddet mer relevant än insättningsgarantin.

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Investerarskyddet träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar och ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund.

Avanza vs SAVR – vem är bäst?

Avanza är Sveriges populäraste bank och nätmäklare. Fokuset ligger på användarvänlighet och att utveckla innovativa funktioner, både på hemsidan och i sin app. Avanza har varit en starkt bidragande aktör till att pressa ner priserna för handel med värdepapper.

Hos Avanza kan du köpa fondandelar i princip alla de svenska fondbolagens fonder och även många utländska. Avanza har också flera egna fonder, exempelvis Avanza Zero, Avanza Global, Avanza Småbolag by Skoglund och Avanza World Tech ny TIN.

Till skillnad mot SAVR är Avanza en komplett bank för allt som har med investeringar att göra. Det innebär att Avanza också erbjuder tjänster som värdepapperslån, aktiehandel och möjlighet att ”korta” eller ”blanka” aktier.

SAVR är billigare än Avanza

Merparten av alla fonder är billigare hos SAVR än hos Avanza. Prisskillnaden märks framförallt på aktivt förvaltade fonder, här är några exempel på vad de kostar hos Avanza respektive SAVR.

FondAvanzaSAVR
Spiltan Småbolagsfond1,62%0,96%
Robur Ny Teknik1,44%1,12%
Handelsbanken Hållbar Energi1,66%0,99%
TIN Ny Teknik1,60%1,08%
Öhman Etisk Emerging Markets1,05%0,69%
Skillnader på fondavgift hos Avanza och SAVR.

Det här är bara några fonder, men det är ganska tydligt att SAVR oftast är det billigaste alternativt då en fond finns hos bägge mäklarna.

Avanza för aktier, SAVR för fonder

Både Avanza och SAVR har sina fördelar. Om du vill spara pengar och undvika onödigt höga avgifter så är det smart att jämföra de båda alternativen. Det finns ingenting som hindrar dig att ha ett konto på Avanza och ett konto på SAVR.

Om du är intresserad av att investera i annat än fonder, exempelvis aktier så är Avanza det bästa valet. Men om du vill investera i fonder så är SAVR bäst. Det är onödigt att betala mer än nödvändigt i höga avgifter. De pengarna borde du behålla själv och istället låta växa med hjälp av ränta på ränta-effekten.


Sammanfattning: Fonder hos SAVR - Sveriges lägsta fondavgifter
savr header

Fondrebellen SAVR är i genomsnitt 36% billigare än andra banker. Du kan spara tiotusentals kronor på att flytta dina fonder till SAVR!

Prisvaluta: SEK

Operativsystem: All

Ansökningkategori: Fonder, Investeringar

Vårt betyg:
5