Skatt på inkomster

Artikelns innehåll - Klicka för att gå ner till önskad rubrik

När du tjänar pengar skall du i de flesta fall betala skatt på dina inkomster. Hur mycket du skall betala i skatt beror på vilken typ av inkomst det gäller. Inkomster delas upp i tre olika kategorier, inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Dessa tre kategorier av inkomstslag förklarar vi närmare i denna artikel.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst är i princip samma sak som lön. När du arbetar och får lön räknas den inkomsten som inkomst av tjänst. Endast fysiska personer beskattas i denna kategori, juridiska personer beskattas alltså aldrig i detta inkomstslag.

Hur mycket skatt du betalar i skatt på inkomst av tjänst beror på flera olika faktorer så som vart du bor, hur gammal du är och vilken skattetabell du ligger i.

Lön, sjuklön, sjukpenning, pension och ersättning från Försäkringskassan är exempel på vad som beskattas som inkomst av tjänst.

För att se hur mycket och vilka skatter du betalar på din inkomst av tjänst kan du använda dessa två kalkylatorer som räknar ut din lön efter skatt och presenterar hur mycket du betalar i olika skatter på ett överskådligt sätt:

Inkomst av kapital

I denna kategori hamnar sådana inkomster som inte hamnar i inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet. Några exempel är inkomster från uthyrning av tillgångar (exempelvis bostaden), utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar (exempelvis aktier, fonder, bostäder osv) och ränteintäkter.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du bedriver en verksamhet som inte bedrivs i ett aktiebolag så skall inkomsterna från den verksamheten vanligtvis tas upp som inkomster av näringsverksamhet. Några exempel är om du äger skog som avverkas, du bedriver en enskild firma eller du äger ett hyreshus där du hyr ut bostäder.

För att en verksamhet skall räknas som en näringsverksamhet skall verksamheten bedrivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte enligt Skatteverkets definition.

Alla inkomster som härrör näringsverksamheten skall tas upp i denna kategori.


Lämna en kommentar